Ukážky programu

pre cestovné príkazy

Ukážka obrazovky pre cestovné príkazy

Screeshot obrazovky pre cestovné príkazy.Ukážka zobrazenia priebehu trasy na mape

MapaUkážka tlačovej zostavy pre cestovné príkazy (zostava vyúčtovania)

Vyúčtovanie zahraničného cestovného príkazu.Objednávka elektronických cestovných príkazov.
o elektronickú evidenciu
cestovných príkazov v programe Speedy